• Planowane wyłączenia

    Sprawdź, kiedy dystrybutor energii elektrycznej planuje wyłączenia prądu. Dowiedz się, co robić w przypadku awarii i jaki jest numer Pogotowia Energetycznego.

Planowane wyłączenia prądu

Planowane wyłączenia są związane z modernizacją sieci energetycznej, jej rozbudową czy przyłączeniem nowych odbiorców. Pamiętajmy, że operator systemu dystrybucyjnego ma obowiązek poinformować nas odbiorców, że w danym terminie planuje wyłączyć zasilanie. Takie zawiadomienie o planowanym wyłączeniu prądu musi „wyjść” od dystrybutora na co najmniej dobę przed wyłączeniem. W zawiadomieniu OSD musi zawrzeć co najmniej datę, kiedy nastąpi przerwa w dostawie energii i godzinę jej rozpoczęcia. Niekiedy dystrybutor informuje także o przewidywalnym czasie zakończenia przerwy.

Informacje o wyłączeniach prądu

Dystrybutorzy najczęściej o planowanych wyłączeniach informują poprzez ogłoszenie na słupie energetycznym, tablicy ogłoszeń czy w pobliskim sklepie.


Dodatkowo często stosowaną praktyką jest umieszczanie takich zawiadomień na stronie internetowej dystrybutora, wysyłanie smsów lub e-maili do odbiorców.

Awaria prądu – co robić?

Przede wszystkim należy zachować spokój. Należy upewnić się czy awaria nie dotyczy tylko naszego domu czy mieszkania. Warto zapytać sąsiadów czy mają zasilanie czy wiedzą coś na temat planowanych wyłączeń.


Jeśli tylko ty nie masz prądu to najprawdopodobniej „wystrzeliły korki”. Sprawdź zatem bezpieczniki. Jeśli to nie jest przyczyną braku zasilania to poproś o pomoc Pogotowie energetyczne.

Odszkodowanie za wyłączenia prądu

Za wyłączenia prądu możesz wnioskować do swojego operatora systemu dystrybucyjnego o wypłacenie odszkodowania. Jednorazowa przerwa w dostawie energii elektrycznej może trwać do:

  • 16 godzin w przypadku planowych wyłączeń prądu
  • 24 godziny w przypadku przerw nieplanowanych
  • Ponad 24 godziny w przypadku przerwy katastrofalnej

W skali roku limit ten wynosi dla przerw nieplanowanych 48 godzin a dla planowanych 35 godzin. Zatem o odszkodowanie można się ubiegać, jeśli wyżej wymienione limity zostaną przekroczone. Dystrybutorzy często powołują się na tzw. siłę wyższą. Przepisy prawne nie precyzują co to jest. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że jest to zdarzenie, które jest niezależne od dostawcy, jego skutki nie można było przewidzieć, a jego następstwom nie udało się zapobiec. Odszkodowanie jest przyznawane na wniosek odbiorcy – należy zatem udać się do Biura Obsługi Klienta danego dystrybutora i złożyć wniosek. Na odpowiedź firma energetyczna ma 30 dni.

Kiedy dzwonić na Pogotowie energetyczne?

  • Jeśli w okolicy nie ma prądu
  • W przypadku zauważenia uszkodzeń sieci
  • Podejrzenia nieprawidłowego działania licznika
  • Zerwania plomby
  • Remontu instalacji elektrycznej

Copyright © 2018 | Planowane wyłączenia